KURUMSAL > FAYDA PROJESİ


Kalite Politikası

'Maksimum Fayda'
Fayda A.Ş.'nin kalite politikası, üreticiye, perakendeciye ve tüketiciye her konuda Maksimum Fayda sağlama ilkesine dayanır. Birleşim bilincinin bir yansıması olarak, ticari kaygılarından önce, mevcut ortaklarına, iş ortaklarına ve tüketicilere faydalı olma amacındadır.

Fayda A.Ş.:
• Ürünlerinin ve hizmetlerinin faydaya dönüşmesine gayret eder.
• Tüketiciye uygun fiyatlı, alternatifli ve kaliteli ürün sunar.
• Ortakları için pazarda rekabet oluşturabilecekleri fiyatlar ile güvenli ve kaliteli ürün sağlar.
• Ürün araştırma ve analizleri yaparak, ürün kalitesinde sürekliliği hedefler.
• Markalaşma, kaliteli ürün ve tam hizmet temeline dayalı uygulamalar gerçekleştirir.
• Topluma ve sektöre verdiği değer ile kültürel çeşitliliği destekler, insana verilen değeri ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik kriterleri baz alır.
• Önderlik ve katılımcılık sağlayan, yenilikçi, gelişime teşvik eden, insan verimliliğini arttırıcı, emeğe yatırım yapan ve hukuka uygun projeler üretir.