KURUMSAL > KURUMSAL YÖNETİM VE BİRİMLER


Mali İşler

Güvenli bir mali akış için, bankalar ile DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) ile çalışan Fayda A.Ş.'nin bütün tahsilatları, bankalar tarafından garanti edilmektedir. Müşteri tahsilatlarını ürün vadelerine bağlı olarak, vade gününde DBS sistemi aracılığı ile otomatik olarak tahsil etmekte, satıcı ödemelerinde de aynı disiplini uygulamaktadır. Bu yüzden, riskli ekonomiye rağmen 'risksiz' bir şirket olarak büyümektedir.

Genele yaygın hisse payları ve güçler dengesi sayesinde her ortak eşit hak ve sorumluluğa tabidir. Her ortağa eşit fiyat ve eşit vade uygulaması yapılarak, ortaklar arasındaki 'eşitlik ilkesi' korunmakta, tahsilatlar da eşit koşullarda gerçekleştirilmektedir.

Fayda A.Ş., ortaklarına eşit koşullarda sunmuş olduğu ürünlerin, tüketicilere de aynı koşullarda sunulmasını temin etmek için 'tavsiye raf satış fiyatı' tespit etmekte ve ortaklarına bildirmektedir. Fiyat istikrarının korunması yönünde Devlet Kurumları ile yürütülen ortak çalışmalarında, TMO, Çaykur, Fiskobirlik, Türkiye Şeker Fabrikaları'ndan alınan ürünlerin yasal tavsiye satış fiyatlarını uygulayarak, tüketiciye ucuz ve kaliteli ürünleri sunmayı sosyal bir amaç olarak görmektedir.

Fayda A.Ş., hiçbir nakdi kredi kullanımında bulunmamakta, tüm faaliyetlerini kendi özkaynaklarını kullanarak gerçekleştirmektedir. İlkeli ve kurallı çalışma kültürünü tüm mali süreçlere yansıtarak, sektöre ve iş ortaklarına örnek olmanın yanında, güven ve prestij kazandırmaktadır.