ÜRÜNLER > ÜRETİCİ VE TEDARİKÇİ FİRMA SEÇİMİ


Üretici

Günümüzün rekabetçi piyasa koşulları ve sıkça değişen müşteri istekleri, perakende sektöründeki yapılanmaları alternatifli çözümlere yöneltmektedir. Bu yüzden karlılık oranlarını arttırmaya yönelik tedarikçi seçimleri ön plandadır.

Günümüzün rekabetçi piyasa koşulları ve sıkça değişen müşteri istekleri, perakende sektöründeki yapılanmaları alternatifli çözümlere yöneltmektedir. Bu yüzden karlılık oranlarını arttırmaya yönelik tedarikçi seçimleri ön plandadır.

Fayda A.Ş., markalarına ürün sağlayacağı üreticilerin ve tedarikçilerin yenilikçi, kaliteli ürün konusunda uzman ve hizmet alanında son derece hızlı olmalarına dikkat etmektedir. Maksimum Fayda ilkesine bağlı olarak memnuniyet sağlayacak ürünleri ve firmaları seçmektedir. Seçilen firmalar ile sözleşmeler 1 yıllık bir süre için düzenlenmektedir.

Fayda A.Ş., işletme stratejisine uygun olan ve işletme hedefleri doğrultusunda hareket edecek firma seçimleri yapmaktadır.

Fayda A.Ş. firmaların;

• Kalitede güvenilirliğine
• Maliyet ve fiyat politikasındaki uygunluğuna
• Ürün çeşitliliğine
• Üretim yeteneklerine, teknolojisine ve kapasitesine
• Tedarikçinin sektörel duruşuna ve performans geçmişine
• Paketleme ve ambalajlama kalitesine
• Coğrafi konumuna ve dağıtım ağına
• Gelecekteki üretim yeteneklerine
• Müşteriye kadar uzanan malzeme ve bilgi akışını etkin bir şekilde kullanmasına
• Zamanında sevkiyata
• Teslimatlarda miktara ve termine uyumuna
• Esnekliğine
• İndirimlerine ve avantajlarına
• Sorunlara çözüm getirme yetisine
• İletişim kapasitesine
önem vermekte ve bu doğrultuda hizmet verebilecek firmalar ile iş ortaklığına gitmektedir.